Chào mừng bạn đến với trang web dulichsydney.com. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Chấp nhận các Điều khoản

Bằng việc truy cập và sử dụng dulichsydney.com, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng Trang web

Bạn đồng ý sử dụng dulichsydney.com chỉ cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật lệ, quy định hoặc quyền của bên thứ ba nào. Bạn không được sử dụng trang web này để phát tán, quảng bá hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào có tính chất bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa, xúc phạm, hay xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

3. Quyền Sở hữu Trí tuệ

Toàn bộ nội dung trên dulichsydney.com, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, biểu tượng, và phần mềm, đều là tài sản của chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi sử dụng và được bảo vệ bởi các luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, tái bản, phân phối, hay sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

4. Liên kết đến Trang web của Bên thứ ba

dulichsydney.com có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thực tiễn bảo mật của các trang web đó. Việc bạn truy cập vào các trang web của bên thứ ba hoàn toàn là rủi ro của bạn.

5. Giới hạn Trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dulichsydney.com hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả.

6. Bảo mật Thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Vui lòng xem thêm chi tiết tại trang Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

7. Thay đổi Điều khoản và Điều kiện

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện này để đảm bảo bạn hiểu và đồng ý với các thay đổi đó.

Cảm ơn bạn đã sử dụng dulichsydney.com!