1. Mục Đích Và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi, tại dulichsydney.com, cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp và cải thiện dịch vụ của mình. Các thông tin thu thập bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ liên lạc
 • Thông tin về việc sử dụng trang web của bạn

2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ khách hàng
 • Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi
 • Gửi các thông tin khuyến mại, bản tin, và thông báo về các dịch vụ mới
 • Xử lý các yêu cầu và thắc mắc của bạn

3. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi bạn yêu cầu xóa bỏ hoặc cho đến khi mục đích thu thập thông tin đã hoàn thành. Chúng tôi cam kết không lưu trữ thông tin cá nhân quá thời gian cần thiết.

4. Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán, hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ:

 • Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn
 • Khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật

5. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, hoặc tiết lộ. Các biện pháp này bao gồm:

 • Sử dụng mã hóa dữ liệu
 • Kiểm soát truy cập vật lý và điện tử
 • Đào tạo nhân viên về bảo mật thông tin

6. Quyền Của Bạn Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.

7. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web và có hiệu lực ngay khi được đăng tải. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra định kỳ để nắm rõ các thay đổi.

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải quyết các mối quan tâm của bạn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.